Informace k platbám

Číslo účtu pro platby za služby Televize a Internet:  19-7675240207/0100 (VS: číslo Vaší smlouvy)

Číslo účtu pro platby nájmů a ostatních služeb:  86-2823720227/0100