Vzhledem k rozsáhlým změnám právní úpravy týkající se poskytování 
služeb elektronických komunikací se od 1. 7. 2022 mění smluvní 
podmínky. Změny se týkají především podrobnější informační 
povinnosti poskytovatelů, součástí nově uzavřených musí být 
kromě dalších dokumentů také Shrnutí smlouvy podle přímo 
použitelného předpisu EU. Nové znění Všeobecných smluvních 
podmínek a dalších smluvních dokumentů naleznete ---ZDE---.
Na tuto informaci není nutné reagovat.